Logo Dobroczyńca Roku 2018 Logo Essilor

Crizal Kids UV

Ochrona dzieci przed UV jest koniecznością

E-SPF 25 logo
  • woda
  • odblaski
  • zarysowania
  • kurz
  • zabrudzenia
  • promienie uv
  • światło ekranu

Dzień po dniu, promienie UV stopniowo niszczą twoje oczy, grożąc pojawieniem się chorób oczu oraz przyspieszając starzenie skóry.

Dzieci i młodzież są szczególnie wrażliwi na szkodliwe działanie promieniowania UV. Są 3 razy bardziej narażeni na działanie UV niż dorośli1.

Dlatego właśnie należy zacząć stosować ochronę przed UV we wczesnym dzieciństwie i kontynuować ją w życiu dorosłym2Proste środki ostrożności zapobiegną krótkotrwałym, jak i długotrwałym uszkodzeniom narządu wzroku3.

 

1 Truham AP. Sun Protection in childhood. Clinical Pediatrics®. 1991;30:676-681. from around the lenses.
2 UV and our nation’s vision - Insights from Congressional-Briefi ng, Hosted by Prevent Blindness America with support from Transitions Optical, Inc.
3 Światowa Organizacja Zdrowia. Promieniowanie ultrafioletowe i zdrowie ludzkie. Media Centre. Fact sheet No305. Grudzień 2009
4 Najlepsza ochrona przed UV dla soczewek o współczynniku E-SPF = 25. Soczewki Crizal UV porównane do innych przejrzystych soczewek z antyrefleksem z takiego samego materiału. Pomiary: trzy niezależne podmioty, USA – 2011.

*2013 Essilor of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe są własnością Essilor International i / lub jej spółek zależnych. E-SPF 25 oraz projekt E-SPF są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Essilor of America, Inc. E-SPF jest wskaźnikiem globalnym opracowanym przez Essilor, potwierdzone oraz używane przez niezależne osoby, pomiar ochrony UV soczewki z wykluczeniem bezpośredniego eksponowania oka z obrzeża soczewki. E-SPF 25 oznacza że, użytkownik jest 25 razy bardziej chroniony niż bez soczewki. * E-SPF 25 jest wtedy, gdy Crizal jest z dowolnego materiału innego niż z przezroczystego plastiku 1,5.

# E-SPF – współczynnik stworzony przez Essilor i zatwierdzony przez podmiot niezależny, określający całkowity poziom ochrony przed promieniowanie UV, jaki zapewniają soczewki okularowe. Wartość współczynnika E-SPF = 25 dla wszystkich soczewek z Crizal UV i Optifog, z wyjątkiem soczewek Essilor Orma (E-SPF = 10). Ocenianym parametrem jest wyłącznie skuteczność soczewek. E-SPF nie uwzględnia, zależnego od czynników zewnętrznych, padania światła bezpośrednio na oko (w związku z budową morfologiczną oka, kształtem opraw, pozycją, w jakiej są noszone itp.).